Baraza la Taifa La Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi (NEEC) kwa kushirikiana na Taasisi ya Uendelezaji Sekta
ya Fedha Nchini (FSDT) wanatekeleza program ya kuimarisha uratibu wa sekta ya uendelezaji biashara na
ushauri hapa nchini. Katika kutekeleza program hii, utafanyika utafiti wa kutambua watoa huduma za
kuendeleza biashara na ushauri nchini ili kuwatambua na kuimarisha uratibu wao.

Date: 
Tuesday, August 22, 2017 - 13:45
Date Created: 
Tuesday, August 22, 2017 - 13:45
Last Update: 
Tuesday, August 22, 2017 - 13:45