Prime Minister's Office

Wednesday, November 22, 2017 - 16:30

Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi (NEEC) limeingia makubaliano ya ushirikiano na Benki ya Posta Tanzania (Tpb Bank) kutoa mikopo kwa vyama vya kuweka akiba na kukopa (SACCOS) na vikundi vya kijamii vya kifedha vikiwemo VICOBA ambavyo hupata dhamana ya mikopo kupitia Mfuko wa Uwezesh

Thursday, November 16, 2017 - 08:29

Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu Sera na Uratibu, Prof. Faustine Kamuzora afanya ziara Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi.

Friday, October 20, 2017 - 09:43

Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi (NEEC) kwa kushirikiana na VICOBA FETA, IR VICOBA na TIMAP wamefanikisha zoezi la maonyesho ya bidhaa za wajasiriamali wa vikundi vya VICOBA katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es salaam kuanzia tarehe 14 Oktoba 2017 mpaka 16 Oktoba 2017, na k

Tuesday, October 10, 2017 - 09:00

Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi (NEEC) limedhamini mkopo wa Tshs 360 Milioni kupitia Taasisi ya UTT Microfinance  kwa Kampuni ya Star Natural Product, kama mkopo kwa ajili ya kutoa mafunzo ya ubunifu na uzalishaji wa  viwanda  vidogo vidogo vya kutengeneza sabuni,kuchakata zao la

Monday, October 2, 2017 - 11:15

Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi linapenda kuwafahamisha waalikwa wote na umma kwa ujumla kua kwa sababu zilizo nje ya uwezo wetu, Mkutano wa Uzinduzi wa Mkakati wa Taifa wa Ujasiriamali uliokuwa ufanyike tarehe 4 Octoba, 2017 katika ukumbi wa Benki Kuu ya Tanzania

Monday, September 25, 2017 - 10:30

Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi (NEEC) limefanya mafunzo ya kujengea uwezo viongozi na waratibu wa Uwezeshaji Kanda ya Nyanda za Juu Kusini ikihusisha mikoa ya Iringa, Mbeya, Njombe, Songwe, Ruvuma na Rukwa.

Monday, September 18, 2017 - 08:45

Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi ni Taasisi ya Serikali iliyoundwa na Sheria ya Uwezeshaji ya mwaka 2004, chini ya Ofisi ya Waziri Mkuu. Baraza lina jukumu la kusimamia, kuratibu, kufuatilia na kutathmini utekelezaji wa shughuli za uwezeshaji Tanzania bara.

Thursday, August 10, 2017 - 12:15

Mradi wa Bomba la Mafuta ghafi kutoka Hoima Uganda mpaka Chongoleani, Tanga, Tanzania ni mmojawapo ya miradi mikubwa kutekelezwa nchini Tanzania ambao utagharimu dola za kimerakani 3.5 bilioni sawa na shillingi Trillioni 8 za kitanzania.